หน้าแรก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และค่ายทักษะการใช้โปรแกรม microcontroller

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำคณะผู้บริหาร และคุณครูประจำชั้น ให้กำลังใจนักเรียน เข้ารับการฉีควัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๑ ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี จังหวัดมุกดาหาร

นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบพิธีวางพวงมาลา

นางสาวจตุพร เตียตระกูล

สื่อการสอนเกมออนไลน์ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโ ...
อ่านเพิ่มเติม

นางสาวอัจฉริยา ปาระพิมพ์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลัก ...
อ่านเพิ่มเติม

นางบรรจบ โนนพิลา

นางบรรจบ โนนพิลา เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...