​​
 

ให้นักเรียนที่ได้อันดับสำรองห้องเรียนปกติ
รายงานตัว    
>> คลิก

อันดับสำรอง มารายงานตัว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ สำนักงานวิชาการ โรงเรียนมุกดาหาร

หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

------------------------------------------------------------