หน้าแรก

ให้นักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ) ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2566 อันดับสำรอง รายงานตัว ครั้งที่ 6

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สำหรับห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ) ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2566 อันดับสำรอง รายงานตัว ครั้งที่ 5