หน้าแรก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และค่ายทักษะการใช้โปรแกรม microcontroller

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำคณะผู้บริหาร และคุณครูประจำชั้น ให้กำลังใจนักเรียน เข้ารับการฉีควัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๑ ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี จังหวัดมุกดาหาร

นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบพิธีวางพวงมาลา