ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม FOREIGN LANGUAGE FAIR ประจำปีการศึกษา 2563

รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรเรียนมุกดาหาร เป็นประธานประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ดูแลความปลอดภัย ไฟไหม้สายไฟฟ้าหน้าโรงเรียน

จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

โรงเรียนมุกดาหาร รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จาก สพม.22

จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

วงดนตรีแจ๋วแหว๋วแบนด์ โรงเรียนมุกดาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของภาคอีสาน

จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

โรงเรียนมุกดาหารเป็นสนามทดสอบภาคทฤษฏี นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมุกดาหาร เปิดทำการเรียนการสอน ตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร