ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม FOREIGN LANGUAGE FAIR ประจำปีการศึกษา 2563

รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรเรียนมุกดาหาร เป็นประธานประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ดูแลความปลอดภัย ไฟไหม้สายไฟฟ้าหน้าโรงเรียน