ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ โดยใช้ SOWOR Model สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย นางสาวสังเวียน แผนสุพัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ