ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมุกดาหาร ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวจริง มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี โรงเรียนมุกดาหาร