ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ในโรงอาหาร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ในโรงอาหาร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระเบียบโรงเรียนมุกดาหาร ว่าด้วยการให้เช่าโรงอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564