รางวัล เกียรติยศ รอบรั้ว เขียว ขาว

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 10 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563