ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ในโรงอาหาร ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ในโรงอาหาร ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ทำสัญญาและชำระค่าเช่า ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมประกายมุก อาคาร 1 โรงเรียนมุกดาหาร หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์