ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร ให้นักเรียนที่ได้อันดับสำรองห้องเรียนปกติ ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม รายงานตัว(รอบ 2) ผ่านระบบออนไลน์

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับห้องเรียนปกติ ประเภทโควตา จากโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2564 แผนการเรียนวิทย์-คณิต อันดับสำรองตามรายชื่อรายงานตัวในวันที่  ๒๐  เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓0 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ google form ตามลิงก์ในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ลิงก์ประกาศ https://drive.google.com/…/1lSKKEtgOt4Wuy7ma63k…/view…

ลิกง์สำหรับรายงานตัว https://forms.gle/nh7gW3qJuLymUGDL7