ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร ให้นักเรียนที่ได้อันดับสำรองห้องเรียนพิเศษ รายงานตัว

รายละเอียดประกาศ —>>> ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร ให้นักเรียนที่ได้อันดับสำรองห้องเรียนพิเศษ รายงานตัว

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564  อันดับสำรอง ตามรายชื่อ รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564   เวลา 09.00–16.30 น. ทางระบบออนไลน์ หากไม่รายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ หากชำระผ่าน Application ของธนาคาร ให้ลงชื่อนักเรียนและอันดับที่สอบได้ หรือพิมพ์ชื่อลงในหลักฐานการชำระเงิน