ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร ให้นักเรียนที่ได้อันดับสำรองห้องเรียนพิเศษ รายงานตัว(ครั้งที่ 2)

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  สำหรับห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา   2564  อันดับสำรองตามรายชื่อ รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564      เวลา 09.00–16.30 น. ทางระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://www.muk.ac.th/หากไม่รายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

หมายเหตุ หากชำระผ่าน Application ของธนาคาร ให้ลงชื่อนักเรียนและอันดับที่สอบได้ หรือพิมพ์ชื่อลงในหลักฐานการชำระเงิน