ข่าว / ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผ่านระบบออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อทุกท่าน ทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผ่านระบบออนไลน์
ทำแบบประเมิน ..คลิก

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl8j4w_tYO7NnHmt0MSc5jMZaRpUR8P1MxB4URa7pZHULiMQ/viewform