ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร