ข่าว / ประชาสัมพันธ์

มอบตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนมุกดาหาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

เอกสารหลักฐานในการมอบตัว
1. สำเนา ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (จบหลักสูตร) ด้านหน้าและด้านหลังที่รับรองสำเนาโดยผู้ปกครอง
2. หลักฐานการชำระเงินบำรุงการศึกษา
– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับห้องเรียนพิเศษประเภทสอบคัดเลือก ที่ชำระเงินบำรุงการศึกษายังไม่ครบถ้วน
– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับห้องเรียนพิเศษ ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม

1. ลิงก์สำหรับเข้ามอบตัว
https://forms.gle/hixcgfRfFZXtnjGSA

2. ตรวจสอบการส่งเอกสารมอบตัว(เนื่องจากรายชื่อไม่ได้อยู่ในตารางช่องเดียว หากหารายชื่อไม่พบให้เลื่อนไปดูทางด้านกว่าก่อน และสามารถตรวจสอบการตรวจสอบหลักฐานของคณะกรรมได้จากตารางช่องสุดท้าย)
https://docs.google.com/…/1k93eevNu8aKeZ74WsettCWajv1…/edit…

3. ตรวจสอบการดำเนินการมอบตัว
https://docs.google.com/…/1PRm3KSfwRd1tFoVifrqazcZF8X…/edit…

4. รายละเอียดเอกสารการชำระเงิน
https://drive.google.com/…/1VeXhv8hzMYV8-5O7CwG6ppWchmOfwWw…