ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แนวทางและขั้นตอนการเข้าสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 โรงเรียนมุกดาหาร

ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมุกดาหาร
ชั้น ม.1 และ ม. 4 กรอก Time line
ตั้งแต่วันที่ 7 – 22 พฤษภาคม 2564

หรือ

https://forms.gle/rBS8ZoebVmBg5qbf8