ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมุกดาหาร ชั้น ม.1 และ ม. 4 กรอก Time line ตั้งแต่วันที่ 7 – 22 พฤษภาคม 2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมุกดาหาร
ชั้น ม.1 และ ม. 4 กรอก Time line
ตั้งแต่วันที่ 7 – 22 พฤษภาคม 2564

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

(กรอกทุกวัน! )

หรือ

https://forms.gle/rBS8ZoebVmBg5qbf8

ข้อมูลนักเรียนที่กรอกแล้วแต่ยังไม่ครบ และยังไม่กรอก :

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 64 เวลา 00.40 น.

ทั้งนี้ให้นักเรียนกรอกห้องสอบและเลขที่ให้ถูกต้องด้วยนะคะ