ข่าว / ประชาสัมพันธ์

“The International Chemistry Quiz 2021”

มูลนิธิโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ร่วมกับ The Royal Australian Chemical Institute และโรงเรียนมุกดาหาร จัดทำโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ
ชื่อ
“The International Chemistry Quiz 2021”

เพื่อส่งเสริมความรู้ทางเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนมุกดาหาร

สิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบ นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรที่จำแนกประเภทตามระดับคะแนนที่ได้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและไม่ต่ำกว่า percentile ที่โครงการกำหนด จะได้รับเข็มรางวัล

ช่องทางการสมัคร
นักเรียนสามารถสมัครได้ที่ ๑ LINE ตาม QR code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และห้องเรียน เช่น ญาญ่า วานิชย์, ม. 1/4 )
หรือ ติดต่อครูชวิศ (ครูเคมีโรงเรียนมุกดาหาร ผู้ประสานงานโครงการ)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2564

ค่าสมัคร 50 บาทต่อคน

กำหนดวันสอบ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564