ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบสถานะการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

ผู้ปกครองที่มอบตัวนักเรียน เข้าตรวจสอบสถานะการมอบตัวได้ ที่นี่ ตรวจสอบการรายงานตัวและมอบตัว