ข่าว / ประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบสถานะ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 1 , ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก และ ประเภทโควต้านักเรียนเดิม

การรายงานตัวและมอบนักเรียน การรายงานตัวและมอบตัว ม.1 เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 1 , ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก และ ประเภทโควต้านักเรียนเดิม วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

ตรวจสอบสถานะ
การรายงานตัวและมอบตัว ม.1 เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 1

การรายงานตัวและมอบตัว ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก

การรายงานตัวและมอบตัว ม.4ประเภทโควต้านักเรียนเดิม