ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยใช้ระบบออนไลน์ Google Hangout Meet และ Live Stream

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • ในวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    โดยผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google hangout meet

meet.google.com/hcr-mgpb-fyk

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • ในวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    โดยผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google hangout meet

meet.google.com/jrp-ehyt-fqg

ห้องสำรองสำหรับทุกระดับชั้น

  • ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ห้องสำรอง 1

meet.google.com/std-oscy-twz

  • ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ห้องสำรอง 2

meet.google.com/uhz-xwai-ewo