ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ และเปิดใช้งาน E-mail โรงเรียน (mail@muk.ac.th) และเข้ากลุ่มไลน์ห้อง ตามเอกสารที่แนบมานี้