ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียน ม.1 ถึง 3 ห้องที่ 6-10 เลือกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2564

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ห้องที่ 6 ถึง ห้องที่ 10 เลือกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้ครบตามตารางเรียน แล้วเข้าเรียนออนไลน์ในห้องเรียน google classroom ตามรหัสวิชา ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ซึ่งระบบการเลือกตาม ปุ่มลิงค์ ด้านล่างนี้