รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิด อบรมการใช้ Google Site เพื่อสร้างสื่อและนำเสนอผลงานในการเรียนการสอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี