ข่าว / ประชาสัมพันธ์ รางวัล เกียรติยศ รอบรั้ว เขียว ขาว

ขอแสดงความยินดี กับศูนย์ภาษาจีนโรงเรียนมุกดาหาร ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน สุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน