ข่าว / ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมุกดาหาร แจ้ง ประกาศงดการเรียน-การสอน (On-Site) ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

โรงเรียนมุกดาหาร แจ้ง ประกาศงดการเรียน-การสอน (On-Site) ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

เอกสารประกาศงดการเรียนการสอน สพม.มุกดาหาร