ข่าว / ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมุกดาหาร แจ้ง ประกาศงดการเรียน-การสอน (On-Site) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร