รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

นายสิงหะ เดชฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วันที่ 4-6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร