ข่าว / ประชาสัมพันธ์

นักเรียน (ม.3 ห้อง 1,2,3,4,5,7) (ม.4 , ม.5 , ม.6 ห้อง 1 ถึง 10) รับการฉีควัคซีน วันที่ 13 ต.ค.2564 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้