รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบพิธีวางพวงมาลา

นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ.โรงเรียนมุกดาหาร พร้อมทั้งร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์