รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร นำคณะผู้บริหาร และคุณครูประจำชั้น ให้กำลังใจนักเรียน เข้ารับการฉีควัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๑ ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี จังหวัดมุกดาหาร