จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

สพม.นครพนมติดตามการตรวจรับและติดตั้งครุภัณฑ์ศูนย์ HCEC และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมชม ติดตาม และให้กำลังใจนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE