จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

นักเรียนโรงเรียนมุกดาหารรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019