จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมุกดาหาร และเปิดศูนย์ HCEC โรงเรียนมุกดาหาร