จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

นักเรียนโรงเรียนมุกดาหารรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 และการติดตามการดำเนินงานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2/2564