จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

ขอแสดงความยินดีกับทีม REQUIRES โรงเรียนมุกดาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Teenageในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ