รางวัล เกียรติยศ รอบรั้ว เขียว ขาว

“คุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

🏆งานส่งเสริมและยกย่อง เชิดชูเกียรติ🏆
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมุกดาหาร ขอแสดงความยินดีกับท่านรองสิงหะ เดชฤทธิ์ ท่านรองวิชาญ วาปี คุณครูมาริสา อินลี และคุณครูทานตะวัน สีดา ที่ได้รับเกียรติบัตรจากท่านผอ.สพม.มุกดาหาร เนื่องจากได้ผ่านการคัดเลือก “คุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา