รูปกิจกรรมรอบรั้ว เขียว ขาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และค่ายทักษะการใช้โปรแกรม microcontroller

นายสุรพงษ์  รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหารได้เป็นประธานพิธีเปิด ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และค่ายทักษะการใช้โปรแกรม microcontroller นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ ในวันที่ 22-23 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี โรงเรียนมุกดาหาร