ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
https://drive.google.com/file/d/19x4BrVRF3l_aDZar_QjgHwgNTVvPn520/view?usp=sharing
ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทโควต้าโรงเรียนเดิม
https://drive.google.com/file/d/1yTPmhPAp3DAzHKhRx24BqceNzJjKPVTk/view?usp=sharing