ข่าว / ประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สำหรับห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ