ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (สำหรับห้องเรียนพิเศษ) ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ อันดับสำรอง รายงานตัวและมอบตัว ครั้งที่ ๑