ข่าว / ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนประกายมุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

นักเรียนที่สมัครห้องเรียนประกายมุกจะต้องมอบตัวกับทางโรงเรียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ที่ >>> คลิก
หรือ

สมัครห้องเรียนประกายมุก ม.1

สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับเฉพาะนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครได้ที่ >>> คลิก
หรือ

สมัครห้องเรียนประกายมุก ม.4