ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ยืนยันหรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมุกดาหาร และส่งเอกสารอนุมัติการจบการศึกษา เพิ่มเติม

ให้นักเรียนผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ยืนยันหรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมุกดาหาร และส่งเอกสาร ปพ.1 (ฉบับอนุมัติการจบการศึกษา) เพิ่มเติม ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://muk.ac.th ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ หากไม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมุกดาหาร และส่งเอกสาร ปพ.1 (ฉบับอนุมัติการจบการศึกษา) เพิ่มเติม จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมุกดาหารจะเรียกนักเรียนในอันดับสำรองมาทดแทนให้ครบตามแผนการเรียนต่อไป