รางวัล เกียรติยศ รอบรั้ว เขียว ขาว

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

🏆งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ🏆 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมุกดาหาร ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563