ข่าว / ประชาสัมพันธ์

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565

สถานที่และเวลาสอบ

อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนมุกดาหาร

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เวลา 09.00 – 11.00 น.

*เข้าห้องสอบได้ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

1. เอกสารรับรองการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือ วิธี RT-PCR ภายในไม่เกิน 72 ชั่วโมง

***กรณีตรวจ ATK ด้วยตนเอง สามารถใช้ภาพถ่ายเซลฟี่ (Selfie) พร้อมผลตรวจ

2. บัตรประจำตัวสอบ (สามารถมารับได้ในวันสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร หรือ นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ โดยไปที่หน้าหลักของ www.obecimso.net จะพบรายการ “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” กรอกชื่อ – สกุล แล้วสั่งพิมพ์ได้)

3. บัตรนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ดินสอ 2B, ยางลบ, ปากกาน้ำเงินหรือปากกาดำ

สามารถศึกษารายละเอียดการสอบเพิ่มเติม ที่ www.obecimso.net