ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเลขประจำนักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนมุกดาหาร ปีการศึกษา 2565 และมีกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องในแนบท้ายรายชื่อด้วยนะคะ