ข่าว / ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโครงการ MEP)