ข่าว / ประชาสัมพันธ์

โครงการ “ติวให้ติดพิชิต NETSAT”

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมุกดาหาร ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมโครงการ “ติวให้ติดพิชิต NETSAT” ติวให้พร้อม เตรียมตัวให้ฟิต เพื่อพิชิตทุกคณะ ทุกสาขา ในการสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำ ปีการศึกษา 2566 โดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี โรงเรียนมุกดาหาร