จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

พิธีอธิษฐานจิตและเจริญพระพุทธมนต์ มวลสารศักดิ์สิทธิ์ สร้างวัตถุมงคลสมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร