จดหมายข่าวรอบรั้ว เขียว ขาว

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบ โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ และ ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส